Ambar Consulting AS


Ambar er et rådgivningsselskap med hovedbase i Oslo. Selskapet ble startet i 2016 og fokuserer på krise-, beredskaps- og kommunikasjonsrådgivning for private og offentlige virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Vår spesialitet er å bistå store og mindre selskaper og virksomheter med å bygge og opprettholde en robust og trenet krise- og beredskapsorganisasjon, slik at de er i stand til å håndtere uforutsette hendelser.