anette bilde.jpg

Anette Unneberg er partner og daglig leder i Ambar Consulting. Hun arbeider i hovedsak med krise- og beredskapsrådgivning.

Anette Unneberg er utdannet statsviter og har over 17 års erfaring innen krisehåndtering og beredskap fra både offentlige og private virksomheter i Norge og internasjonalt. Hun har arbeidet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, og Helsedirektoratet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Hun har vært rådgiver, bistått og hjulpet med oppbygging av beredskapsorganisasjoner og planverk for universiteter, offentlige selskap, direktorater, departementer, finansinstitusjoner, private selskap og flere olje- og gasselskaper både nasjonalt og internasjonalt.

Anette har arbeidet i Statoil ASA der hun bistoi utvikling av strategisk planverk hos Statoil ASA, i utarbeidelsen av planverk for internasjonal enhet på konsernnivå og landnivå, samt øvet deres strategiske ledelse og landledelser internasjonalt.Hun har vært utleid i kortere og lengre perioder til både norske og utenlandske selskap med å bistå i å bygge opp deres krise- og beredskapsorganisasjon.

Anette Unneberg har vært ansvarlig for og deltatt i granskninger og evalueringer etter både øvelser og reelle hendelser. Hun har arbeidet med HR rollen i kriser, og utarbeidet planer og prosedyrer for HR funksjonen for flere virksomheter både i Norge og internasjonalt. 

Anette har omfattende kunnskap og bistått flere offentlige og private virksomheter med revisjon av risikovurderinger, oppsett og prosedyrer for krise og beredskapsorganisasjonen, utvikling av planverk, utvelgelse av personell og gjennomføring av opplæring, samt utarbeidelse av krisekommunikasjonsstrategi og plan for pårørendehåndtering for hovedkontoret og de forskjellige landkontorene/ alle nivåer i en virksomhet.