Partnere


Ambar Consulting ble startet i september 2016 av de to partnerene Anette Unneberg og Sølve Stang. Vi har tilknyttet flere rådgivere med stor kunnskap innen feltene krise- og beredskapshåndtering, øvelser, medietrening og krisekommunikasjon

 


tlf : 991 64 383  mail:   anette@ambar.no

tlf: 991 64 383
mail: anette@ambar.no

Anette Unneberg er partner og daglig leder i Ambar Consulting. Hun arbeider i hovedsak med krise- og beredskapsrådgivning.

Anette Unneberg er utdannet statsviter og har over 17 års erfaring innen krisehåndtering og beredskap fra både offentlige og private virksomheter i Norge og internasjonalt. Hun har vært rådgiver og bistått med oppbygging av beredskapsorganisasjoner og planverk for universiteter, offentlige selskap, direktorater, departementer, finansinstitusjoner, private selskap og flere olje- og gasselskaper både nasjonalt og internasjonalt.


tl  f:  916 04 333  mail:   solve@ambar.no

tlf: 916 04 333
mail: solve@ambar.no

Sølve Stang er styreleder og partner i Ambar Consulting og har hovedansvar for kommunikasjonstjenestene i selskapet. 

Han er utdannet journalist ved Norsk Journalisthøgskole og har arbeidet som nyhetsjournalist siden 1984. Fra 1990 til 2007 var han nyhetsreporter og programleder i NRK Dagsrevyen, før han gikk over som partner i kommunikasjons- og filmproduksjonsselskapet Stang Media i 2007. 

Sølve Stang har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av kommunikasjonskurs og krise- og beredskapsøvelser for næringslivsbedrifter, organisasjoner, departement, direktorat og andre offentlige institusjoner.