Medietrening og krisekommunikasjon

Med god og gjennomtenkt kommunikasjon kan man komme styrket ut av den dypeste krise, mens man i en ”fillesak” kan tape både verdier og omdømme om man ikke tar media og kommunikasjon på alvor. Kommunikasjonshåndteringen kan fort bli den største krisen.

Ambar tilbyr ulike kommunikasjonskurs, og kundene kan selv komponere sine egne kursopplegg.

Medietreninger

Målet med medietreningene i Ambar er at alle deltakere skal tilegne seg nyttige verktøy som sikrer at de fremstår trygge og troverdige i møte med media. Det handler om å ta kontroll over situasjonen, som gjerne er uvant og stressende for mange.

På våre kurs trener vi på hvordan man skal være best mulig forberedt når journalisten tar kontakt og forlanger klare svar. Vi øver på å planlegge hva man skal si og si det man har planlagt.

Vi vet at et dyktig og medietrent intervjuobjekt i de fleste situasjoner også er til nytte og glede for journalisten.

Deltakerne får også innføring i hvilke rettigheter man har som deltaker i en mediesak. 

Innsalg av gode saker

Redaksjonell omtale har opptil 10 ganger høyere troverdighet enn betalt medieinnhold. Derfor legger mange store ressurser i å få mediene til å ”tenne på” saker man ønsker fokus på, gjerne gjennom kostbare PR-byrå. Med kunnskap om hvordan mediene fungerer, kan man fint gjøre dette selv.

Med lang erfaring fra de største nyhetsredaksjonene i Norge, har Ambarførstehåndskunnskap om hvordan redaksjonene planlegger, journalistene jobber og hvordan innsalget helst bør foregå.

Vi holder worskhop der vi finner de gode mediesakene, lærer hvordan man når frem til media og hvordan ”innsalget” best bør foregå.

Krisekommunikasjon

Ambar tilbyr spesialtilpassede kurs i krisekommunikasjon som bygger på selskapenes egne krise- og beredskapsplaner. Til kursene konstruerer vi realistiske hendelser som gjerne er utfordrende og krever at hele apparatet blir involvert. Hendelsene blir formidlet gjennom troverdige medieinnslag.

En større krise i et selskap eller en organisasjon vil som oftest få medienes fokus. I etterkant blir man målt på hvordan krisen ble håndtert, og kommunikasjons- og mediehåndteringen er et av kriteriene som er enklest å måle. Som oftest er det mediene som først påtar seg rollen som ”dommere”. Jo dårligere håndtering, jo større mediefokus, og den dårlige saken kan leve både vel og lenge og påføre stor skade for den det gjelder.

De fleste større samfunnsaktører har derfor et sterkt fokus på kommunikasjonsarbeidet og øver regelmessig.

Presentasjonsteknikk

Om man skal legge frem kvartalsresultater for aksjonærer, orientere ansatte om nedbemanning, holde foredrag om et komplisert tema eller delta på TV-debatt, er det viktig å ha kontroll på både innhold, stemmebruk og kroppsspråk.

Undersøkelser viser at nonverbal kommunikasjon utgjør over 70 prosent av det publikum oppfatter av en fremførelse. Da er det viktig at holdningen man fremviser samsvarer med budskapet man formidler.

Ambar tilbyr kurs i presentasjonsteknikk der deltakerne blir drillet i trygg og selvsikker fremføring.

Debatt-trening

Om man skal delta i en TV-debatt eller debattere i et politisk panel, er det viktig å kunne de smarte triksene for å vinne debatten.

Ambar har et egenutviklet debattkurs, der deltakerne får mye trening i å debattere ulike relevante temaer med skarpt studio-lys og TV-kamera rettet mot seg.