Sølve+PORTRETT.jpg

Som kommunikasjonsrådgiver har Sølve Stang spesialkompetanse innen håndtering av kommunikasjon i pressede og kritiske situasjoner, men også hvordan man kan bruke god og gjennomtenkt kommunikasjon i saker man ønsker mediefokus på.

Siden 2007 har Sølve Stang gjennomført kurs i medietrening og krisekommunikasjon for en rekke aktører innen det offentlige, organisasjoner og privat næringsliv. Departementer og statlige virksomheter har vært hyppige brukere av Stang som rådgiver, og han har hatt tett samarbeid om krise- og beredskapsøvelser med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Regjeringens Krisestøtteenhet (KSE) i Justisdepartementet. Stang har også et tett samarbeid med de tre sjømannsorganisasjonene i Norge, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund.

Han har utviklet et eget kommunikasjonskurs som har fått gode tilbakemeldinger fra kundene. Det unike med kurset er at det mikser ulike sjangre innen kommunikasjonsrådgiving, og kursdeltakerne får god og effektiv trening i ulike former for mediekontakt. Tre kurs i ett.

Han er utdannet journalist ved Norsk Journalisthøgskole og har arbeidet som nyhetsjournalist siden 1984, blant annet i Bergensavisen og VG. Fra 1990 til 2007 var han nyhetsjournalist og programleder i NRK Dagsrevyen.

Sølve Stang er også daglig leder og partner i filmproduksjonsselskapet Stang Media, som produserer oppdragsfilm for det offentlige, organisasjoner og privat næringsliv. Blant annet har Stang Media ansvar for produksjon av film og reportasjer for Bane NOR og Jernbanedirektoratet.