Krise- og beredskapsøvelser

Risikoforståelse bestemmer om man øver, hva man øver på og hva man lærer av øvelser. Når det haster med å handle, blir man sjelden bedre enn forberedelsene tilsier. Vår erfaring viser at økt oppmerksomhet på kompetanse og øvelser gir funn og forbedringer når det kommer til ansvar og rolleforståelse, prosedyrer og generell funksjonalitet i eget planverk.

Vi tilbyr forskjellige typer øvelser og skreddersyr alle til de mål og ønsker kunden har men i hovedsak kan øvelsene deles inn i:

  • Diskusjonsøvelser
  • Mindre stabsøvelser
  • Spilløvelser med egen spillstab
  • Fullskalaøvelser

Våre øvelsene tar utgangspunkt i virksomhetens worst case scenario, risikoanalyser samt krise- og beredskapsplanverk. Målet er å styrke kompetansen for å kunne løse oppgavene i en reell krisesituasjon. Våre øvelser involvere medieinnspill som pre-lagde radio og TV innspill

Ingen øvelser er bedre enn den evalueringen som gjennomføres i ettertid. Evalueringsrapport basert på øvingsmål danner grunnlag for læring og fører til at beste praksis, kunnskap og nødvendige endringer føres tilbake til organisasjonen.

Den kunnskap og opparbeidet ferdigheter fra å øve gir alle med roller og ansvar innen beredskap den nødvendige trygghet at de vil handle riktig i en kritisk situasjon.