Krise- og beredskapsplanverk

Vi tilbyr rådgivning i å sette opp en robust krise og beredskapsorganisasjon. Dette starter med å utarbeide et tilpasset krise og beredskapsplanverk.

Planverket ligger til grunn for at kunden kan ta i bruk innøvde prosedyrer når krisen inntrer. Forutsetningen for å kunne håndtere en krise på en best mulig måte, er at ledelsen på alle nivåer har god kunnskap om hvilke risiko og sikkerhetsutfordringer selskapet står overfor.

En god krise- og beredskapsplan skal ha et kortsiktig og langsiktig fokus og  ta utgangspunkt i proaktiv ledelse. Proaktiv ledelse hjelper virksomheten til å håndtere basert på worst case scenario. Målet er å gjenkjenne faresignalene så tidlig som mulig for på den måten å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at hendelsen/krisen eskalerer.

Den kunnskap og de opparbeidede ferdighetene vil gi alle med roller og ansvar innen beredskap trygghet om at en selv og organisasjonen vil handle riktig i en kritisk situasjon.