Personell- og pårørendehåndtering

Å møte mennesker som i kriser kan være krevende, å kunne ivareta eget personell og deres pårørende er et sentralt område for en god og forsvarlig krisehåndtering. Dette stiller krav til et robust planverk og et trent personell til å kunne håndtere.

Ambar tilbyr bistand og rådgiving i hvordan sette opp personell og pårørendehåndtering, med planverk og trening av det personell som skal utføre oppgavene. Fokus for planverk og trening er på temaene:

  •  Krisereaksjoner
  • Stressmestring
  • Personalomsorg
  • Den vanskelige samtalen
  • Egne og andres reaksjoner
  • Telefon håndtering/ samtaleteknikk