Rådgiving

Ambar kan bistå i alle deler av krise- og beredskapsarbeidet for å sikre at en virksomhet har en robust og god organisering med trente medarbeidere. Det kan likevel være hendelser som oppstår der det er behov for rådgivning enten før, under eller etter en krise.

Ambar kan tilby rådgivning og eller innleie av personell til å håndtere en enkel krise eller til å bistå i enkelte eller hele deler av beredskapsorganiseringen. Dette kan gis før, under etter en krise

Før krisen

Vi kan bistå med analyser og strategiarbeid som underlag for krise- og beredskapsarbeidet. Vi kan tilby kurs og rådgivning innen temaene:

  • Forståelse for egen rolle og ansvar i en krise
  • Menneskelige reaksjoner på stress og kriser.
  • Utarbeidelse av krise- og beredskapsplanverk

Vi tilpasser planverk, analyser og strategier til offentlige lover, regler og prosedyrer samt virksomhetens eget etikk og regelverk.

Under krisen

Vi tilbyr rådgivning og bistand til ledelsen under selve håndteringen av krisen, med fokus på håndtering her og nå for å komme ut av krisen og på langsiktig strategi og omdømme.

Vi kan stille med rådgiver som bistår ledelsen i strategiarbeidet og som krisehåndteringsekspert for slik å sørge for at selskapet som har en krise tar opp og analyserer de viktige problemstillinger og fokusområder i selve håndteringen.

Etter krisen

Vi tilbyr rådgivning og bistand i arbeidet med debrief og evaluering av håndtering av krisen. Formålet er å sørge for at styrker og forbedringer som kom frem i krisen tilfalle selskapet, både organisasjonen og den enkelte medarbeider.

Vi har også kompetanse innen og kan delta som leder eller medlem i granskingsteam som selskapet enten selv initierer eller blir pålagt å gjennomføre av myndighetene. Vi kan også tilby kurs i ulykkesgranskning