ISS Facility Services AS

ISS Facility Services AS i Norge har fått god rådgivning og støtte av Ambar i vårt krise- og beredskapsarbeid. Det har vært viktig for oss i oppbygging av vår interne beredskap. Jeg kan anbefale bruk av deres rådgivere til andre.

Tom G. Tollefsen, Risk Manager Group, ISS  Facility Services AS

Backe AS

Rådgiverne i Ambar har den ekspertisen vi i Backe etterspør. De er en god støttespiller i oppbygningen av vårt krise- og beredskapssystem.

Marianne Boeck, HR direktør, Backe

Utdanninsdirektoratet

Vi i Utdanningsdirektoratet har sidan 2014 ved fleire høve nytta oss av tenestene til Sølve Stang og Anette Unneberg i Ambar. Oppgåvene har primært bestått i å teste det interne beredskapsapparatet i Udir. Dei har tilrettelagt og gjennomført kriseøvingar for toppleiinga med støttestabar og gitt oss nyttige råd i evalueringsrapportane. I tillegg har vi leigd Stang inn som rådgjevar når direktoratet har gjennomført større fellesøvingar med Kunnskapsdepartementet.

I Udir har vi gode erfaringar med samarbeidet med Stang og Unneberg. Dei sit på mykje kunnskap innan fagfelta krise- og beredskap og media/kommunikasjon. Dei set seg grundig inn i saksfelta våre og lagar konstruktive scenario som får øvingane til å bli realistiske og utfordrande. Vi opplever dei som kreative, gode å samarbeide med og lett tilgjengelege. Difor har vi valt å komme tilbake til dei gong etter gong.

Vi står gjerne til rådvelde med utfyllande informasjon dersom det er ønske om ein referansesamtale.

Morten Haug Frøyen, Avdelingsdirektør, Sikkerheits- og serviceavdelinga, Udir

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører årlig krise- og beredskapsøvelser innen samfunnssikkerhet og beredskap. Ved flere anledninger har KD engasjert Sølve Stang i arbeidet med å utvikle og gjennomføre disse øvelsene. Stang har bistått i utvikling av øvingsscenario og hatt ansvar for å skape kommunikasjons- og medierelaterte utfordringer i øvelsene. En av de sentrale oppgavene til Stang har vært å lage medieinnslag som driver scenario fremover. Som oftest har dette vært presentert gjennom dramatiske og innholdsrike nyhetssendinger på radio. Disse innslagene har gjort til at hendelsene har fremstått svært realistiske, noe som er viktig for å gjennomføre en god øvelse.

Kunnskapsdepartementet har opplevd samarbeidet med Stang som svært positivt. Hans deltagelse har bidratt til å gi departementets kriseledelse veldig gode og lærerike øvelser.

Reidulf Fonn, Seniorrådgiver, KD